Lead Scoring

Chấm điểm khách hàng tiềm năng

Giải pháp chống gian lận thông minh

Mô hình được trang bị trí tuệ nhân tạo của chúng tôi cung cấp phân tích và đánh giá rủi ro gian lận một cách toàn diện

Bảo vệ Doanh nghiệp của Bạn

Nâng cao quản lý rủi ro với việc giảm tỷ lệ nợ xấu 40%. Mô hình ổn định của chúng tôi đảm bảo độ tin cậy với khả năng bao phủ 99%

Tuân thủ Bảo vệ Dữ liệu

Chúng tôi ưu tiên sự đồng ý của người dùng cho việc sử dụng dữ liệu đạo đức và đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng thông qua việc tuân thủ bảo vệ dữ liệu và mã hóa tiên tiến.