Lead Scoring

Chấm điểm khách hàng

Lead Scoring hay còn gọi là "Chấm điểm khách hàng tiềm năng" giúp phân loại khách hàng từ những thao tác đầu tiên giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro đến từ những khách hàng xấu.

Lead Scoring là gì?

Lead scoring (chấm điểm khách hàng tiềm năng) là quá trình chấm điểm khách hàng theo một bộ những tiêu chí đã được định sẵn. Mỗi một tiêu chí sẽ có điểm số riêng được quy định tương ứng với mức độ quan trọng của tiêu chí đó với sự phân biệt khách hàng tốt xấu. Các tiêu chí bao gồm hành vi, bản sắc nhân khẩu học và sở thích.

Khả năng chấm điểm chính xác một khách hàng giúp công ty có thể phân loại được khách hàng tốt xấu, giảm thiểu rủi ro liên quan đến các khách hàng xấu.

Phân loại khách hàng qua mô hình chấm điểm

  • Xếp hạng khách hàng theo thang đo để có thể tiếp cận nhanh nhất đến những khách hàng đang có nhu cầu dựa trên tỉ lệ chuyển đổi khách hàng.
  • Chấm điểm và phân loại thang điểm khách hàng theo từng mức độ tiềm năng.
  • Đưa ra các quyết định rất nhanh về góc độ tài chính trong thời gian ngắn với độ chính xác cao hay đưa ra hạn mức cho vay phù hợp với từng thang điểm tín dụng của mỗi khách hàng để quản trị rủi ro về sau.

Cung cấp giải pháp chấm điểm theo khẩu vị của từng tổ chức

  • Điều chỉnh mô hình chấm điểm để phù hợp với mô hình kinh doanh cũng như yêu cầu của đối tác.
  • Tùy thuộc vào từng tập khách hàng và hành vi để đưa ra các giải pháp chuẩn hóa và tối ưu nhất cho từng mô hình chấm điểm.

Tại sao lựa chọn giải pháp chấm điểm?

  • Giảm thời gian thực hiện so với phương pháp thủ công.
  • Giảm tỉ lệ nợ xấu tới 40% và các rủi ro khác.
  • Tiết kiệm chi phí nhân sự cho doanh nghiệp.
  • Tối ưu chi phí marketing.